İhracat Gümrük İşlemleri


İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

  • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tasdikinin alınması,
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi,
  • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması,
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
  • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
  • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
  • Fuar Eşyası
  • Mihrace İade
  • Posta Gümrük İşlemleri.
English EN Türkçe TR